Tag: thetastefood

อาหารผู้ป่วย อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยทั่วไปที่ต้องการเสริมเส้นใยอาหาร

อาหารผู้ป่วย อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยทั่วไปที่ต้องการเสริมเส้นใยอาหาร อาหารทางการแพทย์ เป็นอาหารที่ไม่ใช่ยาและไม่มีจุดประสงค์ในการรักษาโรค ใช้ในการบำบัดอาการเจ็บป่วยสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค ผู้ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตาม หรือร่างกายอยู่ในภาวะที่ต้องการสารอาหารบางอย่างมากหรือน้อยเป็นพิเศษ โดยที่ไม่สามารถบริโภคจากอาหารทั่วไป…


อาหารสุขภาพ ช่วยบำรุงกระดูก

อาหารสุขภาพ ช่วยบำรุงกระดูก ในปัจจุบัน ตามท้องตลาดอาหารนั้นมีอยู่หลากหลายชนิด แตกต่างตามความต้องการของผู้บริโภค บางก็ให้ทั้งโทษและประโยชน์ โดยที่ผู้บริโภคในปัจจุบันนั้น ไม่ค่อยคำนึงถึงสารอาหารที่ควรจะได้รับในแต่ละวัน ใน 1 วันร่างกายมนุษย์เรานั้นจะต้องได้รับสารอาหารหรือพลังงานมากน้อยเพียงใด หรือจำนวนแคลอรี่เพียงใดที่จำเป็นต่อร่างกาย ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้ เพราะจะดูแค่ความต้องการในการรับประทานอาหารเป็นที่ตั้ง เนื่องจากด้วยรสชาติและหน้าตาที่เป็นที่ ดึงดูดใจมากกว่า ว่ากันว่าอาหารที่มีประโยชน์หากรับประทานในปริมาณที่มากเกินไป ก็สามารถทำให้เกิดโทษได้ แล้วอาหารชนิดใดหละที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย…


อาหารสุขภาพ การรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือด มีดีอย่างไร

อาหารสุขภาพ การรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือด มีดีอย่างไร การรับประทานอาหาร ถือเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรา เพราะการรับประทานอาหาร ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญและเราจะต้องทำในชีวิตประจำวันด้วย…


อาหารสายยาง อาหารปั่น สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ก็ทานได้ดี !

อาหารสายยาง อาหารปั่น สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ก็ทานได้ดี ! อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง เป็นอาหารทางการแพทย์ที่ได้รับความนิยม และการรองรับที่ใช้ให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยที่ต้องรับประทานอาหารอ่อนๆ…